Bernadotte Gruppes hjemmeside

Om gruppen

Kastaniehøj

Hvad er KAHØ ? – KAHØ er i dag en selvejende institution, der har til formål, at udleje lokaler til børne- og ungdomsorganisationer, der driver fritidsvirksomhed for børn og unge. Der har i mange år været et aktivt ungdoms- og foreningsliv i Hedensted, og et stort ønske har blandt disse aktiver altid været egne lokaler.
Idræts- , skytte-, og gymnastikforeninger har haft ”MOSEN”, forsamlingshus og gymnastiksale, og har i dag idrætshaller, egen skydebane og ”MOSEN”.

KFUM- spejderne havde i starten lokaler hos forskellige private, men i 1950 fik vi egne lokaler – et nedlagt sadelmagerværksted, der lå hvor der i dag er personaleparkering for rådhuset. Det fungerede som spejderhus frem til 1956. Først i 50érne havde foreningen DUH (De Unges Hjem) købt et hus i Gretbjerg skov – SKOVHYTTEN. Den blev frem til 1956 et fælles samlingspunkt for alle KFUM og K grene i Hedensted. I 1956 blev Kirkegade 16 sat til salg – her var det civile KFUM i sin tid stiftet.
Foreningen DUH solgte SKOVHYTTEN og købte i stedet Kirkegade 16, godt støttet af sognepræsten og flere lokale forretningsdrivende. Kirkegade 16 blev kaldt ”KASTANIEHØJ”, eller i daglig tale forkortelsen KAHØ p.g.a. to store kastanietræer der i dag er faldet for aldersgrænsen. Der er dog plantet nye i stedet.

KAHØ blev i 1956 total renoveret – arbejdskraften blev stort set leveret af KFUM-spejderledere og de store spejderdrenge. Kahø har gennem årene gennemgået flere ombygninger, med bl.a. i 1981 bjælkehuset, der blev bygget ved frivillig hjælp. I 1994 købte KAHØ ca. 4000 m2 jord, så vi i dag råder over i alt ca.8000 m2.

Det civile KFUM og K har siden 1909 holdt til på De Unges Hjem, Men dette blev solgt i 2003, og DUH blev dermed opløst. Det er derfor blevet foreslået at der bygges flere lokaler på Kirkegade 16, for midlerne fra DUH. Det er endnu ikke fastlagt hvordan projektet kommer til at se ud, men det bliver spændende og givtigt igen at få samlet flere grene af KFUM og K på KAHØ.
KAHØ blev første gang et fælles samlingssted i 1956 for: de nystartede KFUK-spejdere (1956), KFUM-spejderne, KFUM´s idrætsafdeling og det civile KFUM og K. Da idrætshallen blev bygget, faldt idrætsafdelingen fra. Først i 70érne blev den selvejende institution ”Katstaniehøj” stiftet og KAHØ dermed løsrevet fra DUH. 

KAHØ styres i dag af et repræsentantskab bestående af 6 medlemmer fra det civile KFUM & K, 3 medlemmer fra KFUK-spejderne, 3 medlemmer fra KFUM-spejderne og 3 Y-MEN 

se mere på www.kastaniehoj.dk© KFUM-Spejderne i Hedensted