Bernadotte Gruppes hjemmeside

Orkester

Folder til nye medlemmer

K O N T A K T

V I L D U VÆR E M E D ?

B L I V M U S I K S P E J D E R

I H E D E N S T E D

VI TILBYDER

¨

 

 

Et godt fællesskab

¨

 

 

Musikalske oplevelser

¨

 

 

Lån af instrument

¨

 

 

Node læsning

¨

 

 

Rytme

¨

 

 

Pris 350 kr. pr halv år.

S T O R E L L E R L I L L E -

L Y S T T I L A T S P I L L E ?

E R D U B L E V E T

I N T E R E S S E R E T ?

K I K F O R B I P Å E N

Ø V E A F T E N

E L L E R

T O R B E N H A N S E N

T L F . 7 5 8 9 2 9 4 0

E L L E R

O R K E S T E R @ K N U D E N

 

. D K

KFUM-Spejdernes

Musikkorps Hedensted

F O R H V E M

A L L E D E R H A R L Y S T . P I G E R O G D R E N G E ;

MÆ N D O G F R U E R . F R A 8 - 1 0 0 Å R

H V O R

V I S P I L L E R P Å K A S T A N I E H Ø J

K I R K E G A D E 1 6

8 7 2 2 H E D E N S T E D

I D E N S T O R E S A L

H V O R N Å R

M A N D A G F R A K L . 1 8 . 3 0 - 1 9 . 3 0 F O R

E L E V E R .

V I S T A R T E R E T N Y T H O L D E L E V E R

H V E R T Å R , D E N T R E D J E M A N D A G I

A U G U S T . M E N D U E R A L T I D V E L -

K O M M E N T I L A T K I G G E F O R B I .

O R K E S T R E T S P I L L E R F R A K L . 1 8 . 3 0 -

2 0 . 4 5 . M A N E R M E D I O R K E S T R E T

E F T E R C A . 1 Å R

S P I L L E R M A N S Å B A R E ?

E N D E L A F P R O G R A M M E T E R N O D E

O G R Y T M E L Æ R I N G , S O M S K E R G E N -

N E M F O R S K E L L I G E L E G E . D E T T E

B L A N D E S M E D U N D E R V I S N I N G A F

D E T I N S T R U M E N T M A N S P I L L E R

E F T E R L I D T T I D B E G Y N D E R M A N

O G S Å A T S P I L L E L I D T S A M M E N M E D

O R K E S T R E T , S Å L E D E S A T M A N V E D

J U L E T I D K A N S P I L L E ” D E J L I G E R

D E N H I M M E L B L Å ”

H V A D M E D I N S T R U M E N T ?

O R K E S T R E T S T I L L E R I N S T R U M E N T E R

T I L R Å D I G H E D . M E S S I N G I N S T R U -

M E N T E R , S O M : C O R N E T , B A R Y T O N ,

H O R N O G T U B A .

K A N D U S P I L L E T R O M M E R , S Å H A R

V I O G S Å D E T T E , M E N V I K A N I K K E

T I L B Y D E U N D E R V I S N I N G T I L D A G -

L I G T . U N D E R V I S N I N G I D E T T E K A N

D U F Å , H V I S D U D E L T A G E R I O R K E -

S T E R K U R S U S O G E L E V S T Æ V N E R .

H V A D M O N V I S P I L L E R ?

V O R E S R E P E R T O I R E E R M E G E T

B R E D T . V I S P I L L E R A L T F R A

” R I N G E N E S H E R R E R ” T I L

J U L E M U S I K .

HER HAR VI VÆRET:

¨

 

 

Open by Night i Hedensted

¨

 

 

Juletræstænding på

Bytorvet i Hedensted

¨

 

 

1. søndag i advent i

Hedensted kirke

¨

 

 

I kirketårnet juleaften

¨

 

 

BUSK gudtjeneste i

Hedensted kirke

¨

 

 

Elevstævne 2. weekend i

marts

¨

 

 

Orkesterkursus i Vejle i

uge 42

Lidt om musikkorpset

 

 

.

Det var et stort ønske fra KFUM

spejderne i Hedensted at få et

musikkorps. Dette lykkedes i

1965. Man ville tage udgangspunkt

i den engelske tradition

med messinginstrumenter—Brass

band. Fra starten var der lagt

vægt på at orkesteret skulle marchere,

og det var derfor udvidet

med en slagtøjs sektion, og navnet

blev derfor KFUM Spejdernes

Musikkorps.

Vi er en del af spejderarbejdet i

Hedensted, men det er ligegyldigt

om du har eller ikke har været aktiv

som spejder.

Her tæller det alene, at du er

interesseret i musik og ønsker

at lære at spille sammen med

andre i et orkester.

KOM OG HØR

DU ER ALTID VELKOMMEN TIL

AT KOMME TIL EN ØVE AFTEN.

KFUM-Spejdernes

Musikkorps Hedensted© KFUM-Spejderne i Hedensted